Kredyty frankowe

Strona główna » Usługi windykacyjne

Szanowni Państwo,
Wielu kredytobiorców, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy szaleje inflacja, rośnie kurs franka szwajcarskiego boryka się z problemem spłaty kredytu frankowego, który według zapewnień „specjalistów” z banków, miał być dla Was o wiele bardziej korzystny niż złotówkowy.

Rosnące raty kredytów, rujnują budżety domowe kredytobiorców, zmuszając do regulowania coraz to wyższych kwot.

Co Państwu proponujemy?

Wychodząc naprzeciw problemom, jakie napotykacie Państwo na swojej drodze jako klienci banków, pogardliwie nazywani przez nie „frankowiczami”, proponujemy usługę polegającą na unieważnieniu umowy lub (co rzadziej ma miejsce) tzw. „odfrankowieniu kredytu”. Sądy w większości przypadków stwierdzają jednak nieważność umów co w naszej opinii jest bardziej korzystne dla kredytobiorców.

Co daje to Klientowi?

Dzięki stwierdzeniu nieważności możemy odzyskać dla Klienta w zasadzie wszystkie wpłacone na rzecz banku pieniądze, przy czym należy pamiętać, że bankowi również może przysługiwać roszczenie o zwrot wypłaconych na zakup nieruchomości środków.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ponadto unieważnienie umowy powoduje, że mogą Państwo odzyskać nadpłacone środki albo zawrzeć porozumienie z bankiem i ukształtować na nowo warunki zwrotu wypłaconych przez bank pieniędzy. Idąc dalej, w przypadku gdy wpłacili Państwo więcej pieniędzy niż otrzymaliście od banku możemy w 90 % zagwarantować, że w trakcie trwania procesu dzięki zabezpieczeniu sądowemu możemy wstrzymać obowiązek spłaty rat kredytu. Dzięki doświadczeniu oraz posiadanemu przez nas know-how jako firma windykacyjna jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu odzyskanie środków i bezpieczną przyszłość bez niespodzianek związanych z rosnącym kursem franka.

Zalety naszej oferty

Poza jednorazową opłatą wstępną za prowadzenie sprawy, rozliczamy się z pozytywnego efektu –po zakończeniu postępowania i uzyskanego zwrotu pieniędzy z nadpłaconych rat ew. z efektu w postaci bardzo odczuwalnego obniżenia salda kredytu. Daje to Państwu gwarancję, że poprowadzimy sprawę z należytą starannością i pewność osiągnięcia pozytywnego efektu. Nasze wynagrodzenie ustalane jest jako procent od uzyskanej dla Państwa korzyści. Przy zawieraniu umowy wpłacają Państwo jedynie opłatę wstępną pokrywającą bieżącą obsługę sprawy oraz opłatę stanowiącą wpis sądowy w kwocie 1.000,00 zł. Dodatkowym atutem oferty jest to, że opłata wstępna pomniejszy należne nam wynagrodzenie końcowe! Uzyskanie tej gwarancji jest specjalnym bonusem wynikającym ze współpracy z nami za który nie pobieramy od Państwa wynagrodzenia!

Masz pytania? Chciałbyś skorzystać z naszych usług?