Tag Archive for: windykacja

Przedawnienie długu – skutki, windykacja długu

Przedawnienie długu – jakie są tego skutki?

Artykuł 117 § 1 k.c. explicite wskazuje, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych...
Co powoduje, że dług wzrasta z upływem czasu, sprzedaż długu

Co powoduje, że dług wzrasta z upływem czasu?

Zadłużenie istniejące w chwili wymagalności wierzytelności…
Jak odzyskać pieniądze, odzyskiwanie długu

Jak odzyskać pieniądze?

Dobrze wykonana usługa, towar dostarczony na czas, wywiązywanie…