Tag Archive for: windykacja

Przedawnienie długu – skutki

Przedawnienie długu – jakie są tego skutki?

/
Artykuł 117 § 1 k.c. explicite wskazuje, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych...
Co powoduje, że dług wzrasta z upływem czasu

Co powoduje, że dług wzrasta z upływem czasu?

/
Zadłużenie istniejące w chwili wymagalności wierzytelności…
Jak odzyskać pieniądze

Jak odzyskać pieniądze?

/
Dobrze wykonana usługa, towar dostarczony na czas, wywiązywanie…